"Наступает новая эпоха. Эпоха выбора"
- Лаэль Аррингтон, "Путешествие пилигрима сегодня"
Каталог книг и авторов издаваемых издательством

Как выглядит смирение в действии

Благословения смирения
Джерри Бриджес

Библия четко определяет, что смирение – вместе с любовью, – является краеугольным камнем характера христианина, на котором строится все остальное, и отличительной чертой жизни в вере /подробнее...

Як виглядає смирення в дії

Благословення смирення
Джеррі Бріджес

Писання чітко визначає, що смирення – разом з любов’ю – є наріжним каменем характеру християнина, на якому будується все решта, й фундаментальною рисою сповненого віри життя /подробнее...

Роздуми про християнське лідерство

В ім’я Ісуса
Генрі Ноуен

Це, мабуть, найкоротша в світі книга про християнське лідерство і водночас – одна з найпотужніших. Якими мають бути церковні лідери у новому тисячолітті, аби протистояти викликам прийдешнього дня /подробнее...

Взгляд с неба на наши земные мечты

Не угашай мечту
Эрвин Люцер

Какие наши устремления угодны Богу? Как отличить мечты, дарованные Им, от тех, что лишь представляют плод человеческих иллюзий и амбиций? Что способно разрушить любую мечту, и когда она /подробнее...

Cовременная притча о непостижимости Божьих путей

Узник в третьей камере
Джин Эдвардс

Приводя яркий пример истории жизни, служения и смерти Иоанна Крестителя, автор обращается к христианам, которые страдают от того, что не понимают до конца своего Бога и Его поступков /подробнее...

Cучасна притча про незбагнені Божі шляхи

В’язень у третій камері
Джин Едвардс

Наводячи яскравий приклад історії життя, служіння й смерті Йоана Хрестителя, автор звертається до християн, які страждають від того, що не розуміють до кінця свого Бога та Його вчинків /подробнее...

Cучасна притча про царство Бога та Його помазаників

Про трьох царів
Джин Едвардс

Важко уявити, скільки розбитих сердець та зруйнованих стосунків зцілила ця маленька книжка; скількох благословенних духовних лідерів виховала, скільком розколам церковних громад вона запобігла /подробнее...


Добра новина для забруднених, побитих та вигорілих

Євангеліє обірванця
Бреннан Меннінг

Роздуми про Благодать, що стали класикою. Багато з нас вірять у Божу благодать, та живемо ми так, ніби намагаємося заробити Його любов. Ми уявляємо, як Бог невдоволено хитає головою, підраховуючи наші успіхі й невдачі. /подробнее...

Практика Божьего присутствия

Молитва для начинающих
Питер Крифт

Книга предлагает простые, но удивительные по глубине советы и практические шаги для возрастания в молитвенной жизни, основываясь на проверенной веками мудрости святых. /подробнее...

Путь оборванца к Богу

Доверие любой ценой
Бреннан Мэннинг

Что является главной движущей силой для верующего на пути к Богу? Автор в яркой и убедительной манере показывает, что именно доверие при любых обстоятельствах служит путеводной звездой в наших взаимоотношениях с Ним. /подробнее...

Община - место исцеления, преображения и возрастания; место боли, потерь и конфликта.

Сокровища общины
Жан Ванье

Две лекции-размышления, в которых автор, выдающийся христианский подвижник современности Жан Ванье, делится своим опытом и пониманием того, что такое община веры. /подробнее...

Настольная книга для всех, кто считает себя неудачниками... Или наоборот.

Неудачи: потайная дверь к успеху
Эрвин Люцер

В Своем совершенном замысле Бог умеет использовать даже наши грехи и промахи. То, что все вокруг считают неудачей, может быть важным и ценным для Бога, и наоборот – успех среди людей силен обернуться полным фиаско в Его глазах. /подробнее...

О грехах в церкви - глубоко и серьезно

Терпимые грехи -
Руководство для обсуждения

Предисловие Джерри Бриджес

Пособие было тщательно подготовлено для того, чтобы обогатить чтение, обсуждение и применение в жизни книги «Терпимые грехи» Джерри Бриджеса /подробнее...

Реальная сила для духовного возрастания

Преобразующая сила Евангелия
Джерри Бриджес

Эта книга – плод многолетних поисков автором библейского понимания источника святой жизни верующих и духовного преображения в образ Христа. Она с любовью учит, что мотивирующей силой в стремлении к святости является не чувство долга и даже не страх ада /подробнее...

Читати знаки щоденного життя

Духовне розпізнавання
Генрі Ноуен

Божественні настанови можна відшукати у книжках, що їх ми читаємо, у природі, що нею милуємося, у людях, яких зустрічаємо, і в подіях, які переживаємо. Практика розпізнавання допоможе нам віднайти і перевірити своє покликання. /докладніше...

Іти вслід за рухами Святого Духа

Духовне формування
Генрі Ноуен

Ця книжка – посібник про те, як вести духовне життя, як навчитися дихати в ритмі Святого Духа й рухатися до Бога під час тривалої мандрівки віри. Але йдеться в ній не про кроки до просвітлення чи послідовні етапи розвитку, а про рухи – від того, що поневолює й руйнує, до визволення і повноти життя. /докладніше...

Настанови на довгу мандрівку у вірі

Духовне керівництво
Генрі Ноуен

Як прислухатися до свого серця і створювати в ньому простір, де діятиме Бог; як серцем слухати Його у Святому Письмі, як через молитву повернутися від страху до любові і знайти справжні відносини з людьми у спільноті. /докладніше...

Библейская практика койнонии

Настоящая община
Джерри Бриджес

Каким на самом деле должно быть общение между христианами в сегодняшних церквях? Братские отношения – это куда больше, чем дружеский разговор после служения. Библейская модель общения новозаветных времен – койнониа – это богатое по смыслу и многозначное понятие, включающее в себя отношения завета, сотрудничество в деле благовестия, общение с Богом и друг другом, а также умение делиться земным имуществом и ресурсами. /подробнее...

В поисках цели, смысла и истины

Счастливая жизнь
Чарльз Колсон

Эта книга – о счастье в жизни. Мы все хотим его обрести, и потому непрестанно спрашиваем себя, что же действительно важно под солнцем. Почему жизнь так суетна, запутанна и полна парадоксов? Что делает ее ценной, исполненной смыслом? Зачем мы живем? Все эти вопросы приходят на ум каждому, – и во времена кризиса, и в рутине повседневных событий /подробнее...

Где Бог, когда я страдаю

Почему? Вопрос, который остается всегда
Филип Янси

Этот вопрос звучит безмолвным рефреном каждый раз, когда случается беда – неважно, с одним человеком или целыми нациями. Стоит произойти природному катаклизму, эпидемии, войне или очередному теракту – и сразу же сотни людей взывают к небесам: «Доколе, Господи?!». Если мы не можем доверить Богу безопасность наших детей или защиту близких от мучительной смерти, то в чем вообще можно Ему доверять? /подробнее...

Как вопиющие грехи служат славе Христа

Зло торжествует и проигрывает
Джон Пайпер

Бог использует зло в достижении победы над злом; как Библия неоспоримо показывает нам, что грех, болезни и страдания никогда не оставались в стороне от благого владычества безгранично мудрого Бога, но всегда являлись частью Его совершенного плана и благой воли. /подробнее...

Противостаньте словам и делам, к которым привыкли

Терпимые грехи
Джерри Бриджес

Что случилось с грехом? Все больше людей, называющих себя христианами, подчас так озабочены вопиющими грехами окружающего их мира, что совершенно упускают из виду необходимость вести решительную борьбу с собственными, более «утонченными» и неприметными грехами. /подробнее...

Чего Бог ожидает от нас?

Дыра в нашем евангелии
Ричард Стернс

Статус христианина или последователя Иисуса Христа требует гораздо большего, чем просто личных и преображающих взаимоотношений с Богом. Он также влечет за собой публичные и преображающие взаимоотношения с этим миром. Если наша личная вера во Христа не имеет позитивного внешнего проявления, то она дырявая. /подробнее...

Через трудные времена - с надеждой

В радость обрати мой плач
Генри Ноуэн

Эта полная утешения и вместе с тем глубоко реалистичная книга рассказывает не о том, как пережить времена испытаний, но как можно жить всей полнотой настоящей жизни посреди страданий – и выйти далеко за их пределы. /подробнее...

Как побороть самый большой страх в жизни

Победа над смертью
Эрвин Люцер

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ с издевкой называли смерть тираном, которого свергнул Христос. Они твердо знали, что конец их земной жизни на самом деле был славным началом, и что лучшее ожидает их впереди. Могут ли сегодня верующие встречать смерть с таким же мужеством, спокойствием и триумфом? /подробнее...

Одиссея веры по волнам современного мира

Христианство, не оправдавшее надежд?
Рави Захариас

Вы веруете? Во что? Эта книга, ставшая знаковой в западном христианстве, рассматривает непростые вопросы о том, что значит и чего стоит быть последователем Иисуса Христа в современном мире, а также почему столько людей сегодня, в буквальном или эмоциональном смысле, оставили церковь и отошли от веры. /подробнее...

Одиссея веры по волнам современного мира

Путешествие Пилигрима сегодня
Лаэль Аррингтон

Отправьтесь вместе с Христианом в путешествие среди опасностей окружающего нас мира, описанное в этой книге. Предлагая современную интерпретацию, наверное, самого известного произведения мировой христианской классики, написанного Джоном Буньяном еще в XVII веке, книга открывает взору читателя панораму нового тысячелетия. /подробнее...

Преодолевая барьеры на пути к примирению

По обе стороны обиды
Эрвин Люцер

Вам нанесли обиду. Кто-то распространяет о вас лживые слухи? Вы пережили отвержение или даже насилие? Может быть, кто-то не сдержал обещаний или нарушил конфиденциальность разговора. Естественно, вы исполнены гнева. Ваши раны взывают о мщении! Но что если справедливость невозможна по эту сторону небес? Что если ущерб уже не возместить? Что тогда? /подробнее...

Во что верят христиане, почему они верят в это и почему это действительно важно

Вера
Чарльз Колсон

Автор рисует глобальную картину того, как на протяжении двух тысячелетий истории человечества христианская вера была наибольшей двигательной силой в формировании западной цивилизации. Расцвет веры принес странам Старого и Нового Света доминирующую роль на планете, а ее сегодняшний кризис приводит к страшным последствиям распада культуры, столкновения цивилизаций и других проблем современности. /подробнее...

Божья и наша роль в стремлении к святости

Дисциплина благодати
Джерри Бриджес

Мы знаем, что нуждаемся в благодати. Без нее мы вообще никогда бы не пришли ко Христу. Но быть христианином – это не только прийти ко Христу. Это значит возрастать в Нем и становиться все более похожим на Христа – это значит стремиться к святости. /подробнее...

Как обрести свободу и покой,
которые дарует народу Божьему

Голос благодати
Стив Маквей

"Многие искренне служат Господу, но стараются сделать так много и так быстро, что теряют глубину того близкого общения, которое Он желает иметь с ними... Христианская жизнь — это результат Его жизни, осуществляющейся через нас, а не продукт наших собственных решений"

Слишком заняты для Божией любви?

Живете так, словно все зависит от количественных результатов? Жаждите переживать более близкие отношения и ощущение единства с Иисусом Христом, но постоянно отвлекаетесь, позволяя делам служения лишить себя живительного осознания присутствия Его внутри? И враг использует против вас свое классическое оружие, заставив сосредоточиться на «христианской жизни» больше, чем на Самом Христе. Знакомая ситуация? Особенности ваших обстоятельств, вероятно, отличаются от тех, что описаны автором в этой книге, однако большинство из нас в современной церкви сталкивается с одним и тем же основным искушением: мы позволяем себе стать настолько занятыми жизнью, что упускаем обетованное изобилие Жизни, данной Богом. Бог избрал вас в качестве Его невесты по одной конкретной причине: Он желает изливать Свою любовь на вас. Об этом нам никогда не устанет повторять Голос Благодати.
/подробнее...

Другие книги Стива Маквея о благодати

Законы Благодати
Стив Маквей
Ведя законническуюжизнь для Бога, мы никогда не освободимся от состояния изможденности и бессилия; чувства, что не делаем для Него достаточно, и, если не приложим еще больше усилий, то Он останется недоволеня. /далее...

Земля Благодати
Стив Маквей
Мы понимаем, что благодать Божия дает нам жизнь вечную и прощение грехов, однако, по забывчивости или равнодушию, колеблемся доверяться ей в личном, повседневном опыте. /далее...


Что наши взаимоотношения говорят о нас самих

Постигая, кто мы есть
Ларри Крабб

“Недавно я узнал, что один 56-летний пастор оставил свою жену ради женщины, работавшей секретарем в церкви. После 33 лет брака, не запятнанного неверностью, этот высокоуважаемый учитель Библии поддался обуревающим его греховным страстям, которые очевидно превзошли те чувства, которые он мог испытывать к жене, к детям, к церкви, к своей репутации и к Богу. Этот человек знает Библию. Он знает, что его решение неверно, поскольку неоднократно учил о библейском способе преодоления греха. Едва ли было что-то, что ему можно было бы сказать и чего он не знал. Чем же, в таком случае, нам ответить этому человеку, да и самим себе, поскольку и мы внутренне сражаемся с аналогичными страстями, способными погубить наше свидетельство?”

На этот и другие подобные вопросы, которые сегодня ставят в тупик многих христиан, дает четкий, ясный и библейски взвешенный ответ книга известного христианского психолога и душепопечителя доктора Ларри Крабба.

Жизнь состоит из взаимоотношений. То, как мы относимся к другим людям, открывает многое о наших отношениях с Богом. Удивительно, но именно в тот момент, когда взаимоотношения достигают предельного напряжения, зачастую возникают наилучшие условия для нашего возрастания — в личной и духовной жизни, а также в отношениях с другими. Автор книги открывает ключевые истины о природе людей и Бога, которые помогают нам пристальнее рассмотреть то, как мы реагируем на проблемы во взаимоотношениях и обнаружить подводные камни, которые портят их.
/подробнее...

Уроки из истории Церкви –
наследие прошлого, которое полезно знать сегодня...

Крест Гитлера
Эрвин Люцер

Это рассказ о реальном конфликте между двумя спасителями и двумя крестами. Личность Гитлера по праву считается одной из самых зловещих, но и наиболее загадочных в истории человечества. /подробнее...

Джин Едвардс народився й виріс у Техасі в родині робітника нафтової вежі. Навернувся до Христа на першому курсі коледжу, де навчався англійській літературі та історії. Працював та навчався у семінаріях у Швейцарії та США, а в віці 22 років розпочав служіння пастора та євангеліста, яке тривало 10 років. Зараз проводить конференції, які спрямовані на поглиблення християнського життя в контексті практичного церковного досвіду.

Питер Крифт , всемирно известный автор более 25 книг и один из ведущих христианских апологетов современности, называет себя литературным преемником Клайва Льюиса и пишет в таком же искрометном и красочном стиле, талантливо совмещая легкость изложения с глубиной погружения в самые замысловатые духовные вопросы. Преподает философию в Бостонском колледже и часто выступает с проповедями и лекциями по всему миру.

Бреннан Мэннинг (1934-2013), ветеран корейской войны, бывший францисканский священник, ставший странствующим евангелистом, написал более двадцати книг, включая «Евангелие оборванца» и «Дитя Аввы», переведенные на десятки языков. Путешествуя по миру, он страстно делился с людьми потрясающей вестью о Божьей безусловной любви в Иисусе Христе.
Жан Ванье родился в 1928 году в семье генерал-губернатора Канады. Ранние годы служил морским офицером. Почувствовав призыв радикально изменить жизнь, защитил диплом по этике, а в 36 лет пригласил из приюта двух мужчин с синдромом Дауна, чтобы разделить с ними жизнь. Эта маленькая община, названная «Л’Арш» («Ковчег»), дала начало основанию сотен подобных общин по всему миру, где множество людей – от инвалидов с умственными недугами до гарвардских профессоров – находят Бога, Его любовь, принятие и свою духовную семью.

Джон Пайпер — писатель и проповедник; автор более 50 книг, многие из которых стали христианскими бестселлерами. Более 30 лет несет служения пастора и учителя Библии. Основатель миссии Desiring God, создатель и апологет доктрины «христианского гедонизма», утверждающей, что Бог прославляется в нас более всего тогда, когда мы находим в Нем наибольшие удовлетворение и радость.

Ричард Стернс стал президентом World Vision в 1998 году, привнеся в эту международную организацию свой почти 25-летний опыт работы в бизнесе и управлении крупными компаниями. Он не раз выступал на ведущих телеканалах США и других стран. С женой Рене живет в г. Белльвью, штат Вашингтон, имеет пятерых собственных детей, а также – миллионы других по всему миру.

Генрі Ноуен (1932-1996), один з найвидатніших християнських письменників та мислителів ХХ століття, який став духовним наставником для тисяч християн по всьому світі, народився у Нідерландах. Священник і обдарований вчитель, він викладав у Гарварді, Єлі та інших престижних університетах, однак останні 10 років свого життя залишив академічну кар’єру і служив у спільноті для неповносправних поблизу Торонто. Його плідна письменницька праця дала життя багатьом видатним творам, зокрема, «Повернення блудного сина», «Возлюблений Богом Адам» та «Переміни мій плач на радість», які вже знайомі українському читачеві

Рави Захариас – выдающийся оратор, ученый и христианский апологет современности. Его слово звучало в самых престижных залах перед мудрыми и сильными мира сего. Избран ведущим профессором Оксфордского университета, часто читает лекции в самых известных вузах планеты, не раз появлялся на CNN и других международных телеканалах. Его еженедельную радиопрограмму транслируют более полутора тысяч станций по всему миру, а книги для взрослых и детей стали бестселлерами не только среди христиан.
Лаэль Аррингтон много пишет и выступает на радио и телевидении о вопросах практической христианской жизни в реалиях современной культуры. Защитив диплом магистра по истории научной мысли, преподает в христианских и светских вузах США. Ее статьи опубликованы в журналах Word и «В фокусе – семья». С мужем Джеком (который ежегодно преподает в Центре подготовки церковных лидеров в г. Краснодаре, Россия) живет в пригороде Хьюстона, штат Техас.

Чарльз (Чак) Колсон – бывший Особый советник президента Никсона, один из наиболее влиятельных политиков США и главных фигурантов Уотергейтского скандала, человек, чье покаяние и обращение к Христу стало мировой сенсацией и привнесло в массовую культуру понятие «рожденный заново». Основанное им в 1976 году «Тюремное братство» сегодня объединяет более 50 000 добровольцев, несущих служение в более чем 600 тюрьмах 40 стран мира. Активный христианский деятель, писатель и публицист, Колсон — автор более десятка книг, в том числе ставших бестселлерами «Рожденный заново», «Любить Бога» и «Пожизненное заключение».

Филип Янси – один из самых читаемых христианских авторов современности. Четыре его книги только в США продались более чем миллионными тиражами, двенадцать были отмечены Золотой медалью Ассоциации христианских издателей, а две названы книгами года. Он работает ведущим редактором журнала «Христианство сегодня» и живет со своей женой Джанет у подножия Скалистых гор в Колорадо.

Эндрю Фарли несет служение главного пастора «церкви без религии» Екклесия. Преподавал лингвистику в университете Нотр-Дам, а сейчас является профессором Техасского технического университета. Выступает с проповедями по радио и телевидению, помогая детям Божьим открывать для себя освобождающие истины Писания. Живет в Техасе с женой Кэтрин и сыном Гэвином.

Джерри Бриджес (1929-2016) — учитель Библии и автор известных книг («Дисциплина благодати», «Терпимые грехи» и др.). Признанный классик протестантской литературы, он почти 60 лет своей жизни посвятил служению ученичества «Навигаторы», много выступал с лекциями и проповедями по всему миру.
Стив Маквей - Президент служения “Жизнь в благодати”, инициатор многих конференций и автор книг по ученичеству и практическому христианству. Женат, имеет четверых детей. Живет в г. Атланта, США.

Ларри Крабб – известный ученый, профессор Христианского университета Колорадо, где в течение семи лет возглавляет факультет библейского консультирования. В 1970 г. защитил докторский диплом по клинической психологии в Иллинойском университете. В течение 10 лет работал практикующим психологом во Флориде, затем получил степень магистра в области библейского консультирования. Часто выступает на конференциях по вопросам христианской психологии. Автор многих известных книг, среди которых «Созидание брака», «Мужчина и женщина», «Поиски Бога» и др. С женой Рэйчел живет в Колорадо.
Эрвин Люцер с 1980 года несет служение старшего пастора церкви Муди в Чикаго, постоянный участник программ национальной Библейской вещательной сети в США и Трансмирового радио. Родился и вырос на юге Канады. Автор более двадцати книг, издающихся многотысячными тиражами во всем мире. Известен русскоязычному читателю по книге «За порогом смерти» и другим публикациям.

_________________

29.11. Внимание! В связи с переездом сайта на новую площадку, последнее время имели место некоторые технические неполадки. В частности, не работала служба заказов "книга-почтой". Сейчас работа службы восстановлена. Приносим извинения за неудобства.

_________________

10.12. Вниманию пасторов и лидеров домашних групп! Издательство НАРД предлагает сотрудничество и помощь в организации изучения вопросов практического христиансктва и учения о жизни в благодати в вашей церкви

_________________

_________________

11.04. Вниманию дистрибьюторов, магазинов и оптовых покупателей! В разделе сайта Покупателям находится свежий прайслист

_________________

13.06. Внимание! В разделе сайта Покупателям выложен прайслист на наши книги для дистрибьюторов, магазинов и оптовых покупателей

_________________

01.05. Внимание! Вы читали что-то из наших книг? Поделитесь впечатлениями - пришлите свои отзывы! Наиболее интересные выложим на сайте

nard.com.ua © 2005-2015 Издательская группа "Нард"

Последнее обновление сайта: 15 марта 2022 г.

_________________________________________________________________________________________________

Маранафа: Библия, словарь, каталог сайтов, форум, чат и многое другое